Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την απλή και ανόθευτη αναλογική πάγιο εκλογικό σύστημα μετά από το με αρ. πρωτ. 4009/05-02-2021 αίτημα της δημοτικής παράταξης

Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021
image_print