Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Δράμας