Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας”

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024
image_print