Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με Μετάταξη, στο πλαίσιο έναρξης B΄ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
image_print