Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011
image_print