Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου.

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011
image_print