Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης του αναπτυξιακού προγράμματος έργων «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print