Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2021

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021
image_print