Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου για το έτος 2017.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017
image_print