Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2022

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022
image_print