Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Συγκρότηση επιτροπής επεξεργασίας αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς τους Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, του ΟΑΕΔ

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021
image_print