Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για το έτος 2017

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print