Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για το έτος 2021.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print