Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας για το έτος 2017

Τρίτη, 31 Ιαν 2017
image_print