Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας για το έτος 2017