1

Συγκρότηση επιτροπής για την προώθηση, προβολή, εξεύρεση πόρων και χορηγιών, περαιτέρω καλλιτεχνική εξέλιξη φεστιβαλικών και προφεστιβαλικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.