1

Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τη στελέχωση της Δομής Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας