Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών Δημοτικού Σχολείου Καλού Αγρού και έγκριση λίστας καταστροφής άχρηστων υλικών.

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024
image_print