Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2024

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024
image_print