1

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011