Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανακατασκευή κοινόχρηστου χώρου Σιδ. Σταθμού, 40 Εκκλησιών και Καποδιστρίου»

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015
image_print