Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Οδοποιία ΔΚ Ξηροποτάμου»

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
image_print