Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Οδοποιία Τ.Κ. Μαυροβάτου»

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print