Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Οδοποιία ΤΚ Λιβαδερού»

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print