Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε γεω-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019
image_print