Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ (ΟΤ 822)»

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022
image_print