Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών-εργασιών του ΝΠΔΔ για το οικ. Έτος 2017

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
image_print