Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών οικ. έτους 2019 (άρθρου 221 Ν. 4412/2016)

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print