Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών οικ. έτους 2020 (άρθρου 221 Ν. 4412/2016)

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020
image_print