Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»