1

Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών κ.λ.π. για τη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία