1

Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών κ.λ.π. για την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία για το έτος 2021.