Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αμμοχαλικοστρώσεις»

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print