Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣ-ΤΡΩΜΑΤΩΝ (2018)»

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
image_print