Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020
image_print