Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Επισκευές πλακοστρώσεων πεζοδρομίων

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014
image_print