Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Φωτισμός περιοχής στους πρόποδες Κορυλόβου»

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017
image_print