1

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Φωτισμός περιοχής στους πρόποδες Κορυλόβου»