Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020
image_print