Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κοινοτική οδοποιία ΔΚ Χωριστής»