1

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΔΚ Δράμας»