Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία ΤΚ Σιδηρονέρου»

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print