Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Παρεμβάσεις σε προαύλειο χώρο σχολείου Μαυροβάτου»

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print