Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020
image_print