Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print