Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2019

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print