Γραφείο Δημάρχου

Συγκρότηση επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών της Διεύθυνσης Πειρβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Δράμας για το έτος 2016

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015
image_print