Γραφείο Δημάρχου

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016
image_print