Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση Επιτροπής Τμηματικής Παραλαβής Εργασιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, για το έτος 2017

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print