Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών απ΄ ευθείας ανάθεσης προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ)

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
image_print